ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดใหญ่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562164,92793,035----------257,962
256141,49240,67373,32357,45862,70876,64954,91052,07737,68983,36592,334109,208781,886
2560----3552536361,59339,68045,82753,46156,005197,810
ยอดยกมาตั้งแต่ 14 ก.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2560   -1,237,658
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี