หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 


นายสุทัศน์ ชาญรบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
 


นายนกแก้ว ดาโสม
รองนายก อบต.ลาดใหญ่


นายสุทัศน์ ธงภักด์
รองนายก อบต.ลาดใหญ่
 


นางสาวเสาวภา วงค์ษาคร
เลขานุการนายก อบต.ลาดใหญ่