หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ประมาณ 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 41.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,241.75 ไร่  
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,971 คน แยกเป็น

ชาย 1,462 คน คิดเป็นร้อยละ 49.21

หญิง 1,509 คน