หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ประมาณ 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 41.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,241.75 ไร่  
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,971 คน แยกเป็น

ชาย 1,462 คน คิดเป็นร้อยละ 49.21

หญิง 1,509 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 970 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 70.75 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ
ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์
 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีแม่น้ำชี เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง จ.ชัยภูมิ กับ จ.นครราชสีมา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำชีไหลผ่านทางทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบล ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร การประมงในครัวเรือน แต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลของแม่น้ำชีก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ของทุกปี ดังนั้นจึงแบ่งเขตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น 2 ลักษณะ คือ
พื้นที่ลุ่ม มีน้ำตลอดปี ที่ราบตามลำน้ำชี คือ ลำน้ำก่ำ ลำห้วยบง ลำห้วยหินลาด เหมาะแก่การทำนา
พื้นที่ดอน อยู่ตอนเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นพื้นที่ดินลูกรังเหมาะแก่การทำทุ่งเลี้ยงสัตว์
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   โนนคูณ 280 270 550 171  
2   ลาดน้อย 19 13 32 29
  3   ลาดใหญ่ 10 8 18 57  
4   ดงบัง 297 321 618 157
  5   โนนหว้านไพล 240 244 484 154  
6   กุดเวียน 187 221 408 118
  7   ดงบังน้อย 137 172 309 75  
8   ลาดใหญ่ 20 15 35 65
  9   โนนก้านตง 131 114 245 73  
10   ชัยเจริญ 141 131 272 71
    รวม 1,462 1,509 2,971 970  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-801-050
 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,526,633 เริ่มนับ 14 ก.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10