หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card READER) จำนวน ๔ รายการ ของ สำนักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๑๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดซื้อระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อวารสารประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7