หน้าหลัก
ITA
LPA
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ซื้อซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บพ.8391 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]

   1     (2)     3      4      5      6