หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร.ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและแมว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อปฏิบัติงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อถังน้ำพลาสติกโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7