หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านลาดน้อย (เส้นนานายมุ๋ย ? ลำห้วยบง) หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ และโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านลาดใหญ่ (เส้นจากทางหลวง ๒๐๕๔ ? บ้านนายเฉลิม มณฑาทอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]

   1      2     (3)     4      5      6