หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเส้นบ้านลาดน้อย - โคกโนนเหลี่ยม - ป่าช้าบ้านโนนคูณ) บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านนายสุรพล นามวงษา ไปหนองกุดไซย์ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม. ( บริเวณโรงเรียนบ้านดงบัง ) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]จ้างค่าเช่าฐานฝึกและอุปกรณ์ /ค่าจ้างเหมารถในการขนส่ง (สระลอยตัว,เชือก,ชูชีพ,อื่นๆ ) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้น - ลง สำหรับผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นข้างป่าช้าลาดน้อย) บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ( เส้นบ้านลาดใหญ่ ท่าเอียด ) บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ( เส้นบ้านลาดใหญ่ ? ฝายนิวซีแลนด์ ) บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ( เส้นบ้านกุดเวียน ? กุดจอก ) บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำแบบแพลอย ขนาดบรรทุก ๕ ตัน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดใหญ่ อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2561 ]

   1      2      3     (4)     5      6