หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านลาดน้อย (เส้นนานายมุ๋ย ? ลำห้วยบง) หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ และโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านลาดใหญ่ (เส้นจากทางหลวง ๒๐๕๔ ? บ้านนายเฉลิม มณฑาทอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]



จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]



จ้างเหมาและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเส้นบ้านลาดน้อย - โคกโนนเหลี่ยม - ป่าช้าบ้านโนนคูณ) บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านนายสุรพล นามวงษา ไปหนองกุดไซย์ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]



จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม. ( บริเวณโรงเรียนบ้านดงบัง ) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]



จ้างค่าเช่าฐานฝึกและอุปกรณ์ /ค่าจ้างเหมารถในการขนส่ง (สระลอยตัว,เชือก,ชูชีพ,อื่นๆ ) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]



จ้างโครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้น - ลง สำหรับผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นข้างป่าช้าลาดน้อย) บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]



จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ( เส้นบ้านลาดใหญ่ ท่าเอียด ) บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7