หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 


นายอุทิศ บุญโยธา
ประธานสภา อบต. ใหญ่
 


นางสมทรง ติละโพธิ์
รองประธานสภา อบต. ลาดใหญ่


นายสุรศักดิ์ การบรรจง
เลขานุการสภา อบต. ลาดใหญ่
 
 


นายทองสุข ประพันธุ์ศรี
สมาชิกสภา อบต. ม. 1


นายทองแดง กำเนิดบง
สมาชิกสภา อบต. ม. 2


นางภิญญามาศ กำลังเลิศ
สมาชิกสภา อบต. ม. 2


จ.ส.อ.เฉลิม มณฑาทอง
สมาชิกสภา อบต. ม. 3


นางราตรี ศรีสุนทร
สมาชิกสภา อบต. ม. 4


นายสายยน วงษ์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. ม. 5