หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)   9 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ปี 2562   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 12 เดือน ปี 2561   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ลาดใหญ่   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน อบต.ลาดใหญ่   27 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   24 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562    12 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562   15 พ.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   8 พ.ค. 2562 66
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10