หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม. บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔   31 ส.ค. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม. บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๑   31 ส.ค. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศกำหนดห้องสอบในการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   21 ส.ค. 2561 187
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม. บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔    15 ส.ค. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลง สำหรับผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่   15 ส.ค. 2561 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะ   15 ส.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นบ้านกุดเวียน-กุดจอก) บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖   7 ส.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (เส้นบ้านลาดใหญ่ - ท่าเอียด) บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   7 ส.ค. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (เส้นบ้านลาดใหญ่-ฝายนิวซีแลนด์) บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   7 ส.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นข้างป่าช้าลาดน้อย) บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒   7 ส.ค. 2561 64
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 10