หน้าหลัก
ITA
LPA
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม. บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔    15 ส.ค. 2561 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลง สำหรับผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่   15 ส.ค. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะ   15 ส.ค. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นบ้านกุดเวียน-กุดจอก) บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖   7 ส.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (เส้นบ้านลาดใหญ่ - ท่าเอียด) บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   7 ส.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (เส้นบ้านลาดใหญ่-ฝายนิวซีแลนด์) บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   7 ส.ค. 2561 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นข้างป่าช้าลาดน้อย) บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒   7 ส.ค. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   3 ส.ค. 2561 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561   20 ก.ค. 2561 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2561   20 ก.ค. 2561 77
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9