หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร. ) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)