หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 

 
 
 
 

 
มีเส้นทางคมนาคมหลัก จำนวน 2 เส้นทาง

ถนน 202 ชัยภูมิ - บัวใหญ่ เป็นเส้นทางหลักโดยผ่านหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 2, หมู่ 3,หมู่ 6, หมู่ 8

ถนน 202 สายลาดใหญ่ - คอนสวรรค์ ผ่านหมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 7, หมู่ 8
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย / ลำน้ำ จำนวน 5 สาย
 
ลำน้ำก่ำ ไหลผ่านเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3,5,8,9      
 
ลำน้ำชี ไหลผ่านเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6,8,10      
 
ลำห้วยบง ไหลผ่านเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2      
 
ลำห้วยหินเจาะ ไหลผ่านเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4,7      
 
ลำห้วยหินลาด อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3      

หนอง จำนวน 8 แห่ง
 
หนองจอก อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8      
 
หนองบอน อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9      
 
หนองขวาง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9      
 
หนองกด อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6      
 
หนองจั่น อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9      
 
หนองลุมพุก อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1      
 
หนองสิบเอ็ดหาบ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5      
 
หนองห้างลำน้ำกล่ำ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3      

โคก /กุด และอื่น ๆ      
 
โคกหินขาว อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,7      
 
กุดหวาย อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,9      
 
กุดแห่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8      
 
กุดเวียน อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6      
 
กุดปลามัน อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5,6      
 
กุดสร้างแป้น อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3,8      
 
กุดน้ำใส อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8      
 
กุดอ้อมแก้ว อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8      
 
กุดฉนวน อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง  อยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านดงบัง หมู่ 4

สระวัด จำนวน 1 แห่ง  อยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านและวัดบ้านดงบัง หมู่ 4

สระบ้านโนนคูณ จำนวน 1 แห่ง  อยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนคูณ หมู่ 1

ฝายน้ำล้น จำนวน 5 แห่ง  อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 1,3,4,5,7

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง  อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 1,4,6,7,10