หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือประชาชน
 
 
แบบคำร้องทั่วไป


แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร


หนังสือร้องเรียนร้องทุกข์


แบบคำขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร


แบบหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


แบบหนังสือยินยอมที่ดิน


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
  (1)     2