หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 

 
 
 

 
  ประชาชนในเขตตำบลลาดใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทำการประมง เพราะเนื่องจากในพื้นที่มีแม่น้ำชีไหลผ่านตำบล ชีวิตาความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์กลางของประชาชนในตำบล
 
สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา มีวัด และสำนักสงฆ์ รวม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

วัดอัมพวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดศิริราษฎร์อิสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดโนนหว้านไพล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดกุดเวียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดศิริราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดโนนก้านตง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดชมพู ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย

สถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านโนนคูณ      
 
โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์      
 
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล      
 
โรงเรียนบ้านกุดเวียน      

ศูนย์การเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลาดใหญ่ (กศน.)