หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุรศักดิ์ การบรรจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอมรพรรณ จำพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเกษร ตอพล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวัชรชัย ทองบุญเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายธวัช พลเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง